ظهور سایت های شرط بندی: شمشیر دولبه در جامعه ایرانی

تجارت شرط‌بندی آنلاین به سرعت در جامعه فارسی‌زبان در حال گسترش است. اما این پدیده همراه با فرصت‌ها و چالش‌هایی برای جامعه فارسی‌زبانی همراه است. در این مقاله، ما به بررسی رشد سایت‌های شرط‌بندی و تأثیر آنها بر جوامع فارسی‌زبان